กำลังโหลด...

ยินดีต้อนรับสู่ TLScontact

ขณะนี้ TLScontact ได้เปิดให้บริการ Premium Service ทุกๆวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึง 12.00 โดยทำการนัดหมายล่วงหน้ากับ Call Center

ศูนย์ยื่นวีซ่าTLScontact จะปิดทำการในวันที่ 1 และ 29 พฤษภาคม 2561

TLScontact มีความยินดีที่จะให้บริการในส่วนของบริการเสริมต่างๆที่ศูนย์ยื่นวีซ่ากรุงเทพฯ. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับค่าบริการเสริม กรุณาคลิ๊กที่นี่

ข้อควรระวัง:ท่านสามารถทำการยื่นสมัครขอวีซ่าภายใน90 วันก่อนวันที่ท่านต้องการเดินทาง ทางเราขอแนะนำว่า ท่านควรจะทำการยื่นสมัครขอวีซ่าล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วันทำการก่อนวันที่ท่านต้องการจะเดินทาง

 

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้ให้สิทธิ์TLScontactในการแจ้งและให้คำแนะนำแก่บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับกระบวนการการขอวีซ่าสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งการรับเอกสารต่างๆในการยื่นขอวีซ่า และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตลอดจนส่งคืนหนังสือเดินทางแก่ผู้สมัครเมื่อสิ้นสุดการพิจารณา

บริการการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านTLScontactนั้น แสดงให้เห็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ อีกทั้งบริการของTLScontactนั้นยังช่วยให้หน่วยงานวีซ่าสามารถดำเนินการ พิจารณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เอกสารการสมัครทั้งหมดที่TLScontactรับมา จะถูกส่งต่อไปยังสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งมี สิทธิ์และหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการดูแลเอกสารต่างๆ และตัดสินใจอนุมัติหรือปฏิเสธผลการสมัคร รวมทั้งร้องขอเอกสารเพิ่มเติม ซึ่งทางTLScontactไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในกระบวนการการตัดสิน และไม่ทราบผลการสมัครเนื่องจากหนังสือเดินทางจะถูกส่งกลับมาในซองปิดผนึกโดย สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

กรุณาตรวจสอบช่วงเวลาในการดำเนินการสำหรับการขอวีซ่าดังนี้ :

  • วีซ่าประเภทท่องเที่ยว, เยี่ยมครอบครัว, เยี่ยมส่วนตัว, ติดต่อธุรกิจ : ใช้เวลาประมาณ 6-10วันทำการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับช่วงหน้าเทศกาลหรือช่วงปกติ

 

  • ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าประเภทพำนักระยะยาว (วีซ่าประเภท D) อาจใช้เวลานานหลายอาทิตย์หรือกว่าเดือน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาสอบถามสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประจำมณฑลณประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ (The competent cantonal migration office)

ข้อมูลสำคัญ

นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ตัวแทนทางการทูตทั้งหมดของประเทศสมาชิกเขตเชงเก้นประจำประเทศไทยจะต้องทำการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ (สแกนลายนิ้วมือ และเก็บรูปภาพ)ของบุคคลที่ทำการสมัครยื่นขอวีซ่าเชงเก้น ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในระบบข้อมูลวีซ่า “VIS” เป็นเวลา 5 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/einreise/vis/leaflet-vis-en.pdf

ถ้าหากท่านยังไม่ได้ทำการเก็บลายนิ้วมือ ท่านจำเป็นต้องมาแสดงตัว

หากในระยะเวลา 59 เดือน ท่านเคยได้รับการเก็บลายนิ้วมือมาแล้ว ท่านไม่จำเป็นจะต้องเก็บลายนิ้วมืออีกสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าในครั้งต่อไปภายในระยะเวลาดังกล่าว รวมทั้งท่านไม่จำเป็นที่จะต้องมาแสดงตัวเพื่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง กรุณาเตรียมเอกสารสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีตราประทับวีซ่าที่ได้รับการลงตราตั้งแต่วันที่ 14.11.2013 เป็นต้นไป  หากท่านไม่มั่นใจว่าลายนิ้วมือของท่านเคยถูกเก็บบันทึกสำหรับวีซ่าเชงเก้นในรอบระยะเวลา 59 เดือนมาแล้วหรือไม่ ท่านจำเป็นที่จะต้องมาแสดงตัวยื่นคำร้องด้วยตนเอง

ท่านจะต้องมาแสดงตัวเพื่อเก็บลายนิ้วมือใหม่ ในกรณีที่การเก็บลายนิ้วมือครั้งก่อนมีคุณภาพไม่ดี

การแสดงตัว และการเก็บลายนิ้วมือไม่จำเป็นสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร

Swiss

ข้อควรระวัง : Baselworld

 

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการยื่นขอวีซ่าสำหรับงานBaselworld

 

  • สำหรับผู้เข้าร่วมงาน กรุณาคลิ๊กที่นี่

 

  • สำหรับผู้จัดงาน กรุณาคลิ๊กที่นี่

 

Baselworld 2561
22-27
มีนาคม 2561
Messe Basel,
สวิตเซอร์แลนด์

ข่าวสาร