TLScontact

ยินดีต้อนรับสู่ TLScontact

สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ได้ให้สิทธิ์TLScontactในการแจ้งและให้คำแนะนำแก่บุคคลทั่วไป เกี่ยวกับกระบวนการการขอวีซ่าสำหรับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมทั้งการรับเอกสารต่างๆในการยื่นขอวีซ่า และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ตลอดจนส่งคืนหนังสือเดินทางแก่ผู้สมัครเมื่อสิ้นสุดการพิจารณา

 

ข่าวสาร