TLScontact, vize başvuru deneyiminizi geliştirmek için çeşitli hizmetler tasarladı.
Hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın HİZMETLERİMİZ.

Kullanım Şartları

TLScontact Kullanım Koşulları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyun.

Sürümünüzü yükseltin
vize başvuru deneyimi

Bizimle iletişime geçin

HİZMET ŞART VE HÜKÜMLERİ

TLScontact Vize Başvuru Merkezi, şirket sicil numarası (883944) olan, genel merkezi PROFİLO AVM GULBAHAR MAH. 5.YIL SOK. NO1/D ŞİŞLİ/ISTANBUL Turkey adresinde kaim TLS DANIŞMANLIK HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (belgenin geri kalanında “TLScontact”, “biz”, “bizler”, “bizim” olarak anılacaktır) tarafından sunulan bir hizmettir.

TLScontact, hem görevlendirilmiş bürolar vasıtasıyla (“Vize Başvuru Merkezi” or “VAC”olarak anılacaktır) hem de TLScontact websitesi vasıtasıyla bir TLScontact vize başvuru merkezini yönetmek üzere Türkiye Isviçre Konsolosluğu tarafından tayin edilmiş ve yetkili kılınmış olan bir hizmet sağlayıcıdır.

1. Bu şart ve hükümlerin uygulanması

İşbu şart ve hükümler, Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğuna TLScontact vasıtasıyla vize başvurusunda bulunmak isteyen kişilere (belgenin geri kalanında “Başvuru Sahibi”, “Başvuru Sahipleri”, “Müşteri” veya “siz”, “sizin” olarak anılacaktır) Türkiye Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu adına ya da kendi namına TLScontact tarafından sunulan her türlü hizmet (belgenin geri kalanında “Hizmet”, “Hizmetler” olarak anılacaktır) üzerinde ve söz konusu vize başvurusuna ilişkin olarak TLScontact tarafından müteakiben bilgi sağlanması üzerinde geçerlidir.

İşbu şart ve hükümler, herhangi bir sınırlama olmaksızın ve vize başvurunuzun mahiyetine bağlı olarak şunları kapsar:

 • Başvuru Sahibinin, TLScontact internet sitesinde hesap açma amacıyla kayıt yaptırması;
 • Başvuru sahibinin vize başvurusunu ibraz etmek üzere randevu alması;
 • Başvuru sahibinin randevusunun TLScontact tarafından onaylanması;
 • TLScontact tarafından vize başvurusunun alınması için Başvuru sahibinin VAC'deki randevusuna gelmesi;
 • Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu tarafından istenilen biyometrik verilerin toplanması;
 • vize başvurusu ücretlerinin ödenmesi;
 • TLScontact (veya TLScontact tarafından görevlendirilmiş bir üçüncü şahıs) tarafından vize başvurusunun müstenit belgelerle birlikte Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğuna ibraz ve tevdi edilmesi;
 • Başvuru Sahibine seyahat belgesinin ve varsa müstenit belgelerin teslim edilmesi amacıyla tüm bu evrakın Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu tarafından TLScontact'a tevdi edilmesi;
 • vize başvurunuzun uygun bir şekilde ibraz edilebilmesi için vize başvurusu alma hizmetine ilave olarak TLCcontact tarafından opsiyonel hizmetlerin (belgenin devamında “Ek Hizmetler” olarak da anılacaktır) sağlanması.

These terms and conditions shall be the contract governing the provision of Services by TLScontact to the Applicant. You hereby accept and confirm that, prior to submitting your visa application, you have read, understood and agreed to be bound by, without limitation or qualification, these terms and conditions.

İşbu şart ve hükümler, TLScontact tarafından Başvuru Sahibine Hizmetlerin verilmesini düzenleyen sözleşme mahiyetindedir. Vize başvurunuzu ibraz etmeden önce, işbu şart ve hükümleri okuduğunuzu, anladığınızı ve bunların üzerinizde bağlayıcı olduğunu kabul ve teyit etmektesini.

İşbu şart ve hükümler istendiği zaman TLScontact internet sitesinden erişilebilir ve görüntülenebilir. İşbu şart ve hükümler üzerinde zaman içerisinde yapılabilecek tüm değişiklikler, tadiller, ilave edilen veya çıkarılan hususlar TLScontact internet sitesinde yayımlanacaktır. TLScontact internet sitesinde görülen şekliyle işbu şart ve hükümler, işbu şart ve hükümlerin herhangi eski bir sürümünü veya çelişen herhangi sair bir belgeyi geçersiz kılarak bunlar üzerinde hüküm sahibi olacaktır.
Aksi yönde net kanıt olmadıkça, TLScontact bilgi sistemine kayıtlı olan veriler, Müşterinin TLScontact nezdinde yaptığı tüm işlemlerin kanıtını teşkil edecektir.

İşbu şart ve hükümler, Başvuru Sahibi tarafından vize ücretlerinin ödenmesi dahil olmak üzere, Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu tarafından vize başvurunuza ilişkin sunulan hizmetler ve/veya verilen kararlar üzerinde geçerli değildir. TLScontact'ın siz ve Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu arasında acenteniz sıfatıyla aracı olduğunu ve vize başvurunuz hakkında yahut bir vize ücreti iadesine ilişkin kararlarla ilgili hiçbir talepte TLScontact'ın muhatap olmayacağını kabul ve teyit etmektesiniz.

ÜST

2. Hizmet Talepleri

TLScontact'tan herhangi bir Hizmet almak için, Başvuru Sahibinin, TLScontact internet sitesi üzerinde şu işlemleri tamamlaması gereklidir:

 • TLScontact internet sitesine kaydolmak ve hesap oluşturmak;
 • Sisteme giriş yapmak ve çevrim içi başvuru formunu doldurmak;
 • Vize Başvuru Merkezinde vize başvuru randevusu almak.

Başvuru Sahipleri, randevu alma aşamasında TLScontact internet sitesi aracılığıyla mevcutsa Ek Hizmetler seçme ya da TLScontact çağrı merkezi aracılığıyla Ek Hizmet talebinde bulunma ya da doğrudan Vize Başvuru Merkezine gelerek bu Ek Hizmetleri talep etme seçeneğine sahiptir.

TLScontact, vize başvuru süreciyle ilgili olarak Vize Başvuru Merkezine ya da mümkün olması durumunda TLScontact internet sitesi üzerinden ödenmesi gerekli olacak ek ücret gerektiren Ek Hizmetler sunabilir. Ek Hizmetler opsiyoneldir ve tarafınıza vize verileceğine ya da vize başvurunuzun diğer başvurulara göre öncelikli olarak işleme alınacağına dair bir taahhüt niteliğinde değildir. TLScontact tarafından sunulan Ek Hizmetlerin bir listesi TLScontact internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu listeye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

TLScontact, randevu ve Hizmet taleplerini sadece, Başvuru Sahibinin önceden, TLScontact'ın tayin edebileceği şekilde, kayıt olurken işbu şart ve hükümlere tabi olmayı onaylamış olması durumunda kabul edecektir. Bu onay, Size Hizmet verilmesine yönelik taahhüdün kanıtı mahiyetinde olacaktır. TLScontact, talebi kabul ettiğini teyit etmedikçe ve vize başvurusuyla ilgili ücretlerin bedelini eksiksiz olarak almadıkça, Hizmet angajmanı kesinleşmiş olarak telakki edilmeyecektir.

TLScontact, önceki Hizmet taleplerinin ödenmesine ilişkin olarak Başvuru Sahibi ile arada halihazırda bir anlaşmazlığın olması durumunda herhangi bir Hizmet talebini iptal veya red etme hakkına sahiptir.

ÜST

3. Hizmet Bedelleri

3.1 Ödenecek tüm ücretlere ilişkin genel esaslar

Belirtilen ücretler sadece ücretlerin beyan edilmiş olduğu gün için geçerlidir. Daha ileri tarihli vize başvuruları için ücretler değişikliğe tabi olabilir.

Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu adına TLScontact tarafından tahsil edilen vize ücreti ve TLScontact hizmet bedelleri Avro cinsinden tespit edilmiştir ancak VAC'nin kaim olduğu ülkenin para birimi cinsinden de ödenebilir. Bu para birimleri arasındaki döviz kuru Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu tarafından belirlenir ve periyodik değişime tabidir, dolayısıyla yerel para birimi cinsinden ödemenizin talep edildiği tutarlar beyan edilen tutardan farklılık gösterebilir.

Vize başvurusuyla ilgili tüm ücretler, KDV dahil nihai tutarlar olup TLScontact internet sitesinde ve VAC'de yayımlanır.

Tarafınıza pasaport, müstenit belgeler ve vize karar belgelerinin teslimine ilişkin tüm bedeller, tarafınızca verilen bilgilere ve tarafınızca seçilmiş olan teslim yöntemlerine dayalı olarak tespit edilmiş nihai toplam ücrete dahildir.

Başvurunun işleme alınabilmesi için tüm ücretlerin mevcut ödeme seçenekleri çerçevesinde eksiksiz olarak net tutar halinde alınması gereklidir. Altta yer alan ücret iadesi prosedürümüzde aksi yönünde bir hüküm bulunmadıkça, Hizmet tamamlandığında ya da başvuru Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğuna aktarıldıktan sonra, ve son aşamada Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu tarafından vizenin verilip verilmemesinden ya da vize başvurunuzu geri çekme kararı vermiş olup olmamanızdan bağımsız olarak ücretler geri iadesiz ve devredilemez niteliktedir.

3.2 Vize başvurunuzun ibrazına esas olan TLScontact hizmet bedeli (belgenin devamında "Hizmet Bedeli" olarak anılacaktır)

Vize başvurunuzun işleme alınmasına ilişkin Hizmet Bedeli,Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu ile TLScontact arasında kararlaştırılır. Vize Başvuru Hizmet Ücretinde değişiklikler, Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu ile varılan uzlaşma çerçevesinde yapılacak ve TLScontact internet sitesinde veya VAC'de uygun şekilde yayımlanacaktır.

TLScontact, Başvuru Sahibine, Hizmet Bedeli alındıktan sonra bir alındı makbuzu tanzim edecektir.

3.3 Ek Hizmet Bedeli (belgenin devamında "Ek Hizmet Bedeli" olarak anılacaktır)

TLScontact Ek Hizmet Bedeli, ya vize başvurusu yaptığınız ülkenin para birimi cinsinden ya da Avro cinsinden beyan edilir.

TLScontact, Ek Hizmet Bedellerini tadil etme ve söz konusu tadilin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Başvuru Sahiplerine söz konusu tadil edilmiş Ek Hizmet Bedellerini fatura etme hakkına sahiptir. Başvuru Sahibi, ileri bir tarihte hizmet talebinde bulunmayı planlaması durumunda bu durumu dikkate alacaktır. TLScontact, Ek Hizmet Bedelinin ödenmesi akabinde Başvuru Sahibine bir alındı makbuzu tanzim edecektir.

3.4 TLScontact tarafından Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu adına tahsil edilen Vize Ücreti (belgenin devamında "Vize Ücreti" olarak anılacaktır)

TLScontact, TLScontact tarafından Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu adına tahsil edilen vize ücretlerindeki artışlar veya değişiklikler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve bunlardan ötürü herhangi bir sorumluluk kabul etmez. TLScontact, Vize Ücretinin iadesi yönünde hiçbir talep kabul etmemekte olup bu talepler TLScontact'a yönlendirilmeyecektir.

ÜST

4. Ödeme şartları

Hizmet Bedeli ve Ek Hizmet Bedeli (belgenin devamında müştereken “TLScontact Ücretleri olarak anılacaktır”), vize başvurusu yapma randevunuzu aldığınız gün ya da daha ileri aşamada VAC'te randevunuza geldiğinizde aşağıdaki yöntemlerle eksiksiz olarak ödenecek olup söz konusu yöntemlerin her biri, TLScontact ücretlerinin ödendiği an itibariyle TLScontact internet sitesinde belirtilen esaslara bağlıdır:

 • Nakden;
 • Kredi kartı/banka hesap kartı ile ve uzaktan ödemelerde (çevrim içi, telefonla, vb.) güvenli bir ödeme yöntemiyle;
 • Banka havalesiyle veya TLScontact tarafından kabul edilen sair bir ödeme şekliyle.

TLScontact, TLScontact Ücretlerinin ve Vize Ücretlerinin net tutarının ödemesini aldıktan sonra Başvuru Sahibine bir işlem makbuzu tanzim edecektir.

İlgili ödeme yönteminin kullanılmasıyla maruz kalabileceği bedellerden ve faizden Başvuru Sahibi sorumludur.

Ödeme bilgileri, aktarım öncesi Güvenli Soket Katmanı (SSL) protokolü kullanılarak şifrelenir.

TLScontact Ücretlerinin eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda TLScontact'ın herhangi bir Hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır.

TLScontact, vize başvurusuyla ilgili tüm ücretleri eksiksiz olarak net ve emre amade tutar halinde usulünce almadıkça ödemeler eksiksiz olarak yapılmış kabul edilmeyecektir.

ÜST

5. Hizmetlerin Verilmesi

TLScontact, Başvuru Sahiplerine, seçmiş oldukları randevu tarihine bağlı olarak Hizmetleri vermek için tüm makul çabayı göstermeyi taahhüt eder.

TLScontact, tüm vize başvurularını makul itina ve beceriyle ve Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu tarafından öngörülen tüm prosedürlere uygun olarak işleme alacaktır.

Ancak, başvuru formunuzu belirgin hatalara karşı makul itinayla kontrol etsek de, formunuzdaki tüm hataların tespit edileceğini garanti edemeyiz ve vermiş olduğunuz herhangi bir bilgiyi tahkik etmeyi taahhüt etmeyiz. Vermiş olduğunuz tüm bilgi ve belgelerin doğru, gerçek ve güncel olmasını temin etmekle sorumlusunuz.

TLScontact, Hizmetlerin sunulmasında, TLScontact kontrolü dışındaki bir olayın veya üçüncü bir şahsın neden olduğu bir gecikmeden hasıl olan hiçbir yükümlülük kabul etmez.

Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğundan vize başvurunuza ilişkin kararların alınması için öngörülen tarihler, Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğunun bilgi ve deneyimine dayalı olan tahmini tarihler olup bunlar üzerinde TLScontact'ın herhangi bir tesiri söz konusu değildir. Mümkün olduğunda hızlı randevu sisteminden istifade edilmesi, vize başvurunuzun Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu tarafından hızlandırılmasını veya daha hızlı işleme alınmasını garanti etmeyecektir. Başvuru Sahiplerine, vize başvurularıyla ilgili kararı almadan önce seyahatlerine ilişkin herhangi bir rezervasyon yaptırmamaları tavsiye olunur. Başvuru Sahiplerinin önceden bu rezervasyonları yaptırmaları gerekli olduğunda, bu rezervasyonları yaptırmadan önce, vize başvurularının işleme alınması için makul bir süre payı bırakmaları gereklidir.

Başvuru Sahipleri, vize başvuru formlarında belirtilen şartları dikkatlice okuyup anlama, bu formları dürüst bir şekilde doğru ve gerçek bilgilerle doldurma, doğru müstenit belgeleri temin etme, pasaportun geçerli (zarar görmemiş veya süresi dolmamış) olmasını temin etme ve bunun yanı sıra tanzim edilen vize ellerine geçtiğinde vizenin geçerlilik tarihini (süre, giriş sayısı, amaç, vb. dahil olmak üzere) kontrol etme sorumluluğunu taşımaktadır.

Başvuru Sahipleri, Başvuru Sahiplerinin vize başvurularıyla ilgili sorun çıkması ya da ek belgelere ihtiyaç duyulması durumunda TLScontact'ın kendileriyle irtibata geçebilmesi için TLScontact'a geçerli irtibat bilgileri verecektir. TLScontact, irtibat bilgilerinin verilmemesi ya da Başvuru Sahibinin cep telefonunun kapalı, ulaşılamaz veya sesli posta özelliğine sahip olmaması durumunda Başvuru Sahipleriyle irtibat kurulamamasından kaynaklanan kayıplardan ötürü sorumluluk kabul etmez.

ÜST

6. İptal prosedürü

TLScontact; Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğunun vize vermemesi sebebiyle ya da Başvuru Sahibinin, süreç devam ederken ve Hizmetler verilirken devam etmekte olan vize başvurusunu geri çekmeye karar vermesi sebebiyle Başvuru Sahipleri tarafından TLScontact'a ödenen TLScontact Ücretlerinin iadesini yapmayacaktır.

TLScontact Hizmeti tamamlandığında ya da başvuru Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğuna aktarıldığında TLScontact Ücretleri iadesiz ve devredilemez ücretler niteliği kazanır.

Öte yandan, eğer TLScontact, yapılan bir vize başvurusuyla ilgili olarak ağır ihmalde bulunursa veya kasti kabahat işlerse ve bu durum vize verilmemesine ya da Başvuru Sahibinin geçerli vizeli pasaportunun zayi olmasına yol açarsa, TLScontact, Başvuru Sahibine sadece Hizmet Bedeli tutarını ve zayi olan ya da zarar gören pasaportun veya sair bir belgenin normal değiştirme prosedürüyle değiştirilmesinden ötürü Başvuru Sahibinin ülkesi tarafından kesilen bedellerin tutarını iade edecektir.

ÜST

7. TLScontact’ın yükümlülüğü

Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu, vize başvurularının değerlendirilmesi veya vize başvurularına ilişkin karar alınması noktasında TLScontact'a hiçbir yetki ve salahiyet vermez. Sonuç olarak, TLScontact, Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğunun vize başvurunuza ilişkin verdiği kararlardan ve Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğunun vize başvurunuzun değerlendirilmesinde, verilmesinde veya reddedilmesinde geç kalmasından ya da vize başvurunuza ilişkin ek bilgi talep edilmesiyle ilgili olarak meydana gelen gecikmelerden ötürü sorumluluk kabul etmez.

TLScontact, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte eksik başvuru formları, yanlış veya hatalı doldurulmuş başvuru formları ve yanlış, eksik veya hatalı bilgi veya müstenit belge verilmesinden kaynaklanan ya da bunlarla bağlantılı olarak vaki olan kayıplardan, gecikmelerden ya da vize başvurusu yapılmamasından yahut vize verilmemesinden ötürü sorumluluk kabul etmez.

TLScontact, Başvuru Sahibine ya da vize başvurusuna istinat eden veya vize başvurusundan fayda sağlayan hiçbir şahsa karşı, yapılan seyahat ve/veya konaklama planlamaları dahil olmak üzere, belirli bir zaman dilimi için veya hiçbir şekilde, söz konusu vizenin alınacağına güvenerek veya bu konudaki beklentiyle yapılan masraf veya harcamalardan ötürü yükümlülük kabul etmez.

TLScontact, vize başvurularının, pasaportların veya sair belgelerin gecikmesinden, yanlış yere ibrazından, kaybından veya zarar görmesinden ötürü yahut herhangi bir vize başvurusu ile ya da vize başvurusuyla ilgili olarak verilen herhangi bir bilgi veya öneri ile bağlantılı olarak yapılan bir ihmal veya taahhüt ihlalinden ötürü bir kar kaybından, iş kesintisinden, iş veya iş fırsatı kaybından, israf harcamadan veya herhangi bir kişinin maruz kaldığı sair bir zarar veya ziyandan dolayı yükümlülük kabul etmez.

TLScontact, Başvuru Sahibine ya da vize başvurusuna istinat eden veya vize başvurusundan fayda sağlayan hiçbir şahsa karşı, vize başvurularının, pasaportların veya sair belgelerin gecikmesinden, yanlış yere ibrazından, kaybından veya zarar görmesinden ötürü yahut herhangi bir vize başvurusu ile ya da vize başvurusuyla ilgili olarak verilen herhangi bir bilgi veya öneri ile bağlantılı olarak yapılan bir ihmal veya taahhüt ihlalinden ötürü hasıl olan herhangi bir dolaylı, cezai, arızi, hususi veya nihai zarardan dolayı yükümlülük kabul etmez.

TLScontact; bunlarla sınırlı olmamakla birlikte kaza, hırsızlık, doğal felaketler, genel elektrik ve telekomünikasyon arızaları, grev, isyan, TLScontact'ın kasti kabahatinden kaynaklanmayan protestolar dahil olmak üzere TLScontact'ın kontrolü dışında gelişen bir olay nedeniyle pasaport, sair bir belge yahut vize başvurusunun gecikmesinden, kaybolmasından veya zarar görmesinden dolayı hiçbir şekilde taahhüt ihlali veya yükümlülük içerisinde olarak değerlendirilmeyecektir.

TLScontact, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından neden olunan ve TLScontact'ın kontrolü dışında vaki olan vize başvurusu, pasaport veya sair belge kaybından, gecikmesinden, zarar görmesinden dolayı yükümlü olmayacaktır.

TLScontact, vize başvurularının, pasaportların veya sair belgelerin TLScontact ile Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu arasında aktarımı veya Başvuru Sahibine teslimi süreci de dahil olmak üzere, herhangi bir üçüncü şahıs kargo servisinin neden olduğu veya bu kargo servisinin himayesindeyken meydana gelen vize başvurusu, pasaport veya sair belge kaybından, gecikmesinden, zarar görmesinden dolayı yükümlü olmayacaktır.

TLScontact'ın ağır ihmalinden ötürü Başvuru Sahibinin ibraz ettiği pasaportun veya sair bir belgenin kaybolduğu veya ciddi şekilde zarar gördüğü ve buna bağlı olarak pasaportun veya sair belgenin kullanılamaz hale geldiği istisnai durumda, TLScontact, Başvuru Sahibine sadece Hizmet Bedelini ve zayi veya zarar görmüş pasaportun veya sair belgenin Başvuru Sahibinin ülkesinin resmi makamlarınca normal değiştirme prosedürleri çerçevesinde değiştirilmesiyle ilgili olarak kesilmiş bedelleri iade edecektir. Başvuru Sahibi, iade talebinde bulunmak için ödeme makbuzu aslını ibraz edecektir.

TLScontact, seyahat masrafları, konaklama masrafları, zaman kaybından kaynaklanan zayiatlar dahil olmak üzere Başvuru Sahibinin yeni belge çıkarttırmak için maruz kaldığı hiçbir sair bedeli karşılamayacaktır.

ÜST

8. Verilerin korunması

Vize başvurunuz için toplanan verilerin işlenmesinden sorumlu olan makam (MAKAMIN ADI)'dir.

TLScontact, matbu ve internet sitesi başvuru formları, pasaportlar ve sair belgeler aracılığıyla alınmış bilgiler dahil olmak üzere, Şengen vizesi başvurularına ilişkin olarak Başvuru Sahiplerinden kişisel bilgiler toplar. Bu bilgiler içerisinde isim, adres, irtibat bilgileri, doğum yeri, pasaport bilgileri, istihdam bilgileri, seyahat bilgileri, vb. yer alabilir.

TLScontact yalnızca, Hizmetlerimiz ile ilgili ek bilgilerin gönderilmesini gerektirebilecek olan, vize başvurunuzu işleme alma amacı ve herhangi bir Ek Hizmeti yerine getirme amacı da dahil olmak üzere işbu şart ve hükümlere tabi olarak Hizmetlerin verilmesi amacıyla kati suretle gerekli olan kişisel bilgileri talep eder, toplar ve işleme alır.

İşbu belgeyle, Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu nezdinde vize başvuru süreci için gerekli olması durumunda kişisel bilgilerinizin TLScontact tarafından toplanmasına, depolanmasına, işleme alınmasına ve gönderimine ve bunun yanı sıra kişisel bilgilerinizin deniz aşırı transferine onay vermektesiniz.

TLScontact'ın, kişisel bilgilerinizi, işbu şart ve hükümlere tabi olarak tüm Hizmetlerin kati ifasının tevdi edildiği iş ortaklarına aktarma hakkını haiz olduğunu kabul ve teyit etmektesiniz. İşbu şart ve hükümlerin kapsamında olmayan, üçüncü bir şahıs tarafından tarafınıza sunulabilecek herhangi bir hizmet için TLScontact, sadece sizin kabul etmeniz durumunda bilgilerinizi paylaşacaktır. Tüm üçüncü şahıs iş ortakları, kişisel bilgilerinizin güvenliğini temin etmek üzere kişisel bilgilerinize ilişkin yeterli bir koruma düzeyi sağlamayı taahhüt eder.

Kişisel Bilgileriniz ayrıca Isviçre Konsolosluğu Konsolosluğu tarafından, söz konusu konsolosluğun veri koruma politikaları ve prosedürlerine uygun olarak tutulur ve korunur.

Yürürlükteki yönetmelikler çerçevesinde, Başvuru Sahipleri, kişisel bilgilerinin işleme alınmasıyla ilgili olarak, kişisel bilgiler hakkında bilgilendirilme, kişisel bilgilere erişme, kişisel bilgileri değiştirme, düzeltme veya silme hakkı ya da kişisel bilgilerin işleme alınmasına itiraz etme ve sınır getirme ve ayrıca bilgi taşınabilirliği hakkı gibi çeşitli haklara sahip olabilir.

Bu haklar, TLScontact internet sitesi 'de yayınlanan ve Başvuru Sahiplerinin talepte bulunduğu Vize Başvuru Merkezi için geçerli olan bir gizlilik bildirimi marifetiyle öngörülmüş şart ve prosedürler çerçevesinde tatbik edilebilir.

ÜST

9. Fikri Mülkiyet

TLScontact internet sitesi içeriği TLScontact grubunun fikri mülkiyetidir ve yürürlükteki fikri müllkiyet ve antitröst yasaları tarafından korunur.

Bilgilerin, TLScontact internet sitesine link vermeden bütünüyle veya kısmen başka internet sitelerine kopyalanması veya yerleştirilmesi kati olarak yasaktır ve bir ihlal teşkil eder.

Ayrıca, TLScontact, Hizmetlerin verilmesi amacıyla oluşturulmuş fotoğraflardaki, sunumlardaki, çalışmalardaki, tasarımlardaki, modellerdeki, prototiplerdeki, vb. (Başvuru Sahibinin talebiyle hazırlananlar dahil olmak üzere) tüm fikri mülkiyet haklarını uhdesinde bulundurur. Başvuru Sahibi dolayısıyla, TLScontact'ın maddi tazminat talep etmeye yetkili olduğu söz konusu çalışmaları, tasarımları, modelleri, prototipleri, vb. TLScontact'ın ön sarih yazılı izni olmadan çoğaltmamayı veya kullanmamayı kabul eder.

ÜST

10. Amir hukuk

İşbu şart ve hükümler ve burada öngörülen işlemler, Başvuru Sahibinin Hizmet talebinde bulunduğu Vize Başvuru Merkezinin kaim olduğu ülkede yürürlükte olan yasalar tarafından tedvir edilecektir.

ÜST

11. Anlaşmazlıklar

İşbu şart ve hükümler uyarınca hizmetlerin verilmesiyle veya akdedilen ilgili işlemlerle ilgili olarak işbu şart ve hükümlerin geçerliliğine, tefsirine, ifasına, feshine, sonuçlarına ve neticelerine ilişkin hasıl olan ve TLScontact ile Başvuru Sahipleri arasında dostane şekilde çözüme kavuşturulamayan tüm ihtilaflar Başvuru Sahibinin hizmet talebinde bulunmuş olduğu Vize Başvuru Merkezinin kaim olduğu ülkede yürürlükte olan yasalar çerçevesinde yetkili mahkemelere havale edilecektir.

ÜST

12. İşbu şart ve hükümler üzerinde değişiklik yapılması

TLScontact, kendi tercih hakkı çerçevesinde, işbu şart ve hükümleri herhangi bir an, önceden bildirimde bulunmadan, işbu şart ve hükümlerin 1. maddesi çerçevesinde değiştirebilir, tadil edebilir, iptal edebilir veya geri çekebilir. Bu değişiklikler TLScontact internet sitesinde yayınlanacaktır.

ÜST

13. Genel

Madde başlıkları sadece kolaylık sağlama amaçlı olup işbu şart ve hükümlerin tefsirinde kullanılmaz.

TLScontact, işbu şart ve hükümlerde yer alamayan hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz.

TLScontact'ın Başvuru Sahibine tanıyabileceği herhangi bir süre uzatımı veya müsamaha, TLScontact'ın haklarından feragat hükmünde değildir ve TLScontact, Başvuru Sahibine karşı geçmişte hasıl olmuş ya da gelecekte hasıl olabilecek her türlü hakkı tatbik edebilir.

İşbu şart ve hükümler içerisinde yer alan tüm hususlar, birlikte gruplanmış ya da gramer yönünden irtibatlanmış olmalarına rağmen birbirlerinden tefrik edilebilir niteliktedir.

ÜST